Barra Chi5

Social

Release DateApr 9, 2018
Views33848729
Duration4:42
ArtistsSamara
Album(not set)
اووه جيب فلوس براا شييخ خوياا
غدوة نباات معااكي
منين تدوور رااك تضييع خوياا
والجمهوور يبااكي
اوووه و الجمهور يبااكي
والجمهوور يبااكي...
حنشة تحصر فركس باالك تلقاني
حرقة توصل بالك ينتج ف paris
سلعة تغصور حرابش جيب المصاري
زوز فرنك لمحصل يشري باهم لمكاالي
لمكاالي عيشة مخي و فلوسي
تحبو ينضاف الدوسي
نجبد بيكم الكرسي
سرسي صبعي ليكم و مرسي
والله ميمتي متنسي
والله ميمتي متنسي
بعيد عليكم ملنسي
Cuba la famille ratatatata
Ka7ke7i ka7ke7i Platatatata
Blaka li kemi olalalalalala
Olalalalalala
بغازي و حديدي حفلة ف الحومة
نحضر ف جديدي اطلبلي الحكومة
جملة لكريدي جيب فلوسك يا زبونة
صبابة ف طريقي و الحنشة ف الدورة
اووه جيب فلوس براا شييخ خوياا
غدوة نباات معااكي
منين تدوور رااك تضييع خوياا
والجمهوور يبااكي
والجمهوور يبااكي
والجمهوور يبااكي
سربي توزر جيب دبشك و اخطاني
تحصل راسك يتكسر م الصغرة نجيبو ف المووني
متربينا ف قصر و بلادكم تعمل ف الدووني
زووز فرنك لمحصل ف شيخة راسي حسدووني
والله حومة حسدوني على تعبي و حلالي
ميمتي سهرة ليلي وحدي سارح ف خيالي
خواتي ديما ف بالي تحب تسمرلي اخباري
كلم اسال الوالي بيرة تجينا من مالي
Cuba la famille ratatatata
Ka7ke7i ka7ke7i blatatatata
Blaka li kemi olalalalalala
Olalalalalala
خاطينا بالباطل حكموونا
البورت و الفيزا و تودع يا حومة
تضريينا ضيقنا الحكومة
كوبا لعزيزة و تتغصور يا جروومة
اوووه جيب فلوس براا شييخ خوياا
غدوة نباات معااكي
منين تدوور رااك تضييع خوياا
والجمهوور يبااكي
Cuba la famille ratatatata
Ka7ke7i ka7ke7i blatatatata
Blaka li kemi olalalalalala
Olalalalalala