El Nidham النظام

Release DateJan 14, 2017
Views121967
Duration3:56
ArtistsIsam Absy, Wissem Wizy, Walid Hogra
AlbumHoodna Mixtape
Track Nb6
تونس متوكل
تتحرك تتشكل
تجي تڨوم تتعكل
الڨعدة في السيكس
قاسم حياتي
بين ڨمحي و خواتي
نيك أمك كي تواتي
لي تسمع في فيكس
ماشي فيبالي لرجلة على عجلة
طلع النياك بالبجلة فlyrics
شارع و شري
فشيطانك نقري
كلاسيك في بري
لي نكمي فيه luxe
حكومة كوميتا تنيك فينا
رئيس متوفي بلا دفينة
نيك أمكم بالواحد
شوارعنا ما طاحت
نفكوا و نغوروا و نززوا مالينا
ڨمرة بسماها تهنينا
في خرب في زناقي في غيب اتكينا
مستانس بالحبس
بوليسكم ميكبس
باب فلة برجالنا الي فينا
ڨمح في الشارع مقياس
تكسب الميديا
كسبين الكياس
زيي ما نعملوا قياس
بالع ڨانوت و ما نقلب الكاس
راجل بحسابك شحسابك برو
تحكي على teamek
'و شعندك crew
الرجلة في لغريڨ كان تقدر تعوم
تي كلامي موزون من نسبط ڨروم
جيت من بعدك و كليت
عامل
عمالي الي فيك حطيط
كامل
أختك لمعايا فالبيت
هامل
همالي الي عندي ماريت
شامل
تحكي عالهم شعانيت
الي شفتو في كتب مقريت
ترڨص يا منيك عافيت
.في داركم عالحيط تاڨيت

ڨمحي و سلامي للفان
زبوبنا في عدونا حطان
ولد قحبت قعداتكم طحان
أنرشي و نيك أم النظام
ڨمحي و سلامي للفان
زبوبنا في عدونا حطان
ولد قحبت قعداتكم طحان
أنرشي و نيك أم النظام

من ڨلبي نحب
ڨلبي كاسح منروف
وظلم زبي
ظلمي في لحظة تشوف
تحكي بلايك تحكي طروف
ماك معلم ماك خروف
تجري على زبي متشوف
نزيدك كفوف
عايش منيك
تهرب تتفيك
تحب تريق
حبسك تسيق
أنا سيفيلك مذيق
خواتك نفيق
مدام ملڨاوش فيك الخير
ميزاني عالي عالتفسير
ڨمحي دستوري
بڨر في كوري
ذيب يڨلڨهم حضوري
عصبة للخدمة و التوقيت الإداري
ولا سلام معا الجعداري
ڨارح ڨديم و داري
هوني الملك في شوارعنا مايجي متباري

ڨمحي و سلامي للفان
زبوبنا في عدونا حطان
ولد قحبت قعداتكم طحان
أنرشي و نيك أم النظام
ڨمحي و سلامي للفان
زبوبنا في عدونا حطان
ولد قحبت قعداتكم طحان
أنرشي و نيك أم النظام

نكالي فمواضيع
بلاش أكتاف
تركز تضيع
منبيع بالخلاف
منعيش بالتقليد و نيك أم الكراف
وقت كي تركب
نصيع و ما نتشاف
شارع و فيه تفازي كوازي fakes
مانع بالخلاصي ولنا كان الmates
موش كلام بلاش معنى
ربي الي جمعنا
كان ماجيناش خوات رانا ممنعنا
تونس في زناقي حساد اتبعنا
لي بدل غطاه
خلعناه و مخلعنا
صامر رفادي في حومة
مخي مفيزي غبابر في روما
تكريزي نيك أم المنظومة
نكلكل في حسابي و وجوهم مڨلوبة

ڨمحي و سلامي للفان
زبوبنا في عدونا حطان
ولد قحبت قعداتكم طحان
أنرشي و نيك أم النظام
ڨمحي و سلامي للفان
زبوبنا في عدونا حطان
ولد قحبت قعداتكم طحان
أنرشي و نيك أم النظام