Doesnt Matter Ft Joe

Social

Release DateJun 8, 2012
Views31193
Duration2:46
ArtistsRedstar Radi
Album(not set)
[المقطع الأول]
قـابل لمرايا وجهك فيها كش شتشوف
شعملت ليام فيك زمان قتلك من الخوف
حتى لوقتاش تهرب مالعتبة للطروف
باقي مكفوف لتوى الوضع عليك مـا حب يبتدل
وقتك عدل شوف لنداد لي قاعدة تعبي
بلاووك بالمحن خلوك هايم متخبي
عايش تباع زيد بعيد من طاعة ربي
لبليس تلبي حاضر باش معاصي عبد النفس
(هاه)
تحت الساقين بتحل الفم فيك العفس
عاشي منبوذ تسترجى مودة للمضرة قد نفوذ
تعيش تلاحظ نصيحة متلاحظ كي الغير طلع صغير غرق فاحلام اليقظة
يا مان أغزر في مرايتك زيد ثبت
الوجه صفار مغير ما ريح الموت هبت
فالحقيقية العيني حمرة دايرة بتحويقة
تقلبت لخليقة الأرض بور ما عاد تنبت


[المقطع الثاني]
بلاش قيمة وجهك في مرايا قديمة
ما عاد تشوف فيها لا ضحكة لا تبسيمة
الشعر شاب ليام كالريح في البريمة
هارب مالعيشة للحشيشة تجري ديما بيها مخدر
متصبر روحك لا متقول مقدر
مزال لليوم بليس على كتافك متصدر
لوغتك تواشي و حالك بافي ماهواشي
تستنبط شر تي تحت الحيط قلي لوقتاشي
Shit
العيشة فجايع
قداش ليك تعدي مالهلواس سوايع
راحة البال في بلاد الصبة بالطبايع
محال تلقى تترفع ساقين عل فلقة
تبكي تتندم وقت الندم ما يفيد
ترجع ما تقدم تخسر سنين حديد وراه تعدي
منسي متروك لين تصدي
شوف وجهك فالمرايا من جديد